“89% RURAL” is a project showing images of an important segment of Romanian landscape, a portrait of the rural area. Making use of the camera’s special ability to register the “wounds of time”, the black-and-white picture conceals the sad colors of a miserable existence.

This means of expression allows us to look reality in the eye, as it is rendered in a rather abstract form. Monochrome stresses the subjects and the beholder will be able to contribute with their own interpretation of the reality and atmosphere captured in these pictures.

It is not my intent to criticize or describe these people. All subjects are equally representative of a reality revealing social discrepancies. The camera turns anyone in a visitor in the others’ lives, a drifting voyeur on the quest to discover the unofficial reality beyond big cities. Through the eye of the camera, fairs, eateries, communes and villages are as beautiful as pastoral landscapes.

Alberto Bolocan Simonis is lead the guitarist of Romanian pop-rock band Talisman, studied Art in high school and Music at college.

Creative, with a complex vision of art, he is involved in various projects in the fields of music, photography / video and graphics. His musical portfolio is diverse, as a performer and as a composer (soundtracks, commercial videos).

Photography is an endeavor dear to him, an incentive to stay connected to everything related to image, visual creation as well as direct rendition of reality.

His first exhibition was “Ballerina Project”, at the “Bucharest Photofest” last year.


Romanian version

Alberto Bolocan Simonis

Chitarist al formației Talisman, absolvent al liceului de Arte Plastice și al Conservatorului a rămas în zona artistică.

Creativ și cu o viziune complexă asupra artei, este implicat în nenumărate proiecte muzicale, fotografie/video și grafică. Pe plan muzical deține un portofoliu bogat, atât pe partea de interpretare cât și pe cea de compoziție (soundtrack cinematografie, clipuri publicitare).

Fotografia reprezintă un segment de suflet, care îl determină să rămână conectat în permanență la tot ce înseamnă imagine, pe parte de creație vizuala dar și de redare directă a realității surprinse.

Expoziția de debut foto a fost Ballerina Project, care a avut loc în cadrul festivalului Bucharest Photofest anul trecut.

`89% RURAL este un proiect în care veți găsi imagini dintr-un peisaj predominant al spațiului românesc, un portret al mediului rural. Folosind aptitudinea aparte a aparatului foto de a înregistra “rănile timpului”, imaginea alb-negru ascunde culorile triste ale unei existențe mizere.

Acest mijloc de expresie ne ajută sa privim realitatea în față, redată într-o formă mai abstractă. Prin monocromatică se pune mai mult accent pe subiecte, iar privitorul va avea posibilitatea de a contribui prin propria sa interpretare la realitatea și atmosfera surprinsă în aceste fotografii.

Nu e intenția mea să-i critic sau să-i descriu pe acești oameni. Toți subiecții sunt reprezentativi, în mod egal, ai unei realități ce scoate în evidență discrepanțele sociale. Aparatul foto transformă pe oricine într-un vizitator în existenta celorlalți, un “voyeur” rătăcitor care descoperă realitatea neoficială din spatele orașelor mari. Prin ochiul aparatului foto, bâlciurile, birturile, comunele și satele arată la fel de frumos ca peisajele pastorale.