ABOUT US

|RO|

Având o bogată experiență, cel mai important festival internațional de fotografie al capitalei României continuă ca urmare a convingerii noastre că un astfel de proiect trebuie și poate să mijlocească întâlnirea atât de dorită și benefică dintre artiști din diferite zone ale fotografiei, precum și dintre aceștia și pasionații de frumos, în general.

Am arătat că Bucureștiul poate fi locul unei astfel de întâlniri, că aici, la fel ca în marile orașe ale lumii, fotografia își are locul ei important în viața oamenilor.

Odată cu această ediție lărgim și echipa iar conceptul și perspectiva proiectului vor fi mult mai accesibile publicului internațional.

Mai multe spații expoziționale, un număr sporit de evenimente susținute de invitați speciali din străinatate dar și expozițiile sau proiectele inedite propuse pentru acest an sunt premisele unei ediții ce sperăm că va răspunde așteptărilor celor care văd în demersul nostru o bună ocazie de a percepe mai bine lumea largă sau cum ne putem lăsa surprinși de tot ce aceasta are de oferit.

#LetsGetVisual

|EN|

With a rich experience, the most important international festival of photography of the Romanian capital continues due to our belief that such a project must and can intermediate the meeting between artists from different parts of photography and all enthusiasts in love with photography art, in general.

We showed that Bucharest can be such a place of meeting, because here, as in major cities worldwide, photography has important place in people’s lives.

On this edition we’ll increase the team and the concept and the perspective of the project will be more accessible to international audience.

Several exhibition spaces, an increased number of events supported by special guests from abroad and exhibitions or projects unpublished proposed for this year are the prerequisites of an edition that will hopefully meet the expectations of those who see in our approach a good opportunity to charge much better world wide or how we can let ourselves be surprised by everything it has to offer.

#LetsGetVisual

THE MAP OF BUCHAREST PHOTOFEST 2017


This map will helps you to find all the locations of #BucharestPhotofest2017.

If you click on each location you can check the schedule, how to get there, contacts or you can generate directions. Also, the map is available in larger format if you click the icon on the right corner.


OUR TEAM


Come closer and meet our team, the people behind the international photography festival of the Capital of Romania. We are full of enthusiasm and joy and we are glad to work together for this project.


IONUŢ TRANDAFIRESCU

founder and director | hi@bucharestphotofest.com

FABIAN POPOVICI

logistic and locations coordinator

IONUŢ MAREȘ

film screenings coordinator

EMANUEL DUMITRESCU

graphic designer | creativity and art coordinator

ALEXANDRU MARUSEAC

website and technical developer