VISIT BUCHAREST! ENJOY BUCHAREST!

Here are some of the ideas or things you might want to know about the Romanian Capital! If you want something more specific, info, city tours, tips or something else don’t hesitate to write us. Who knows, could be possible to show you the Capital’s beauties.

We really love this city, we really enjoy the life here and, with full of joy, we organize here during two weeks the most important international photography festival of Romanian Capital.

Texts and photos courtesy of Dragoș Asaftei. All rights reserved.

ENGLISH

Whether you are a Romanian or a foreigner, we think our capital deserves a better chance to be understood. Bucharest is more than a bridge between East and West, more than a former Little Paris that thought itself too beautiful. Bucharest is a unique city which doesn’t need nicknames or comparisons to define itself. Let’s (re)discover it!

Starting from scratch – Bucharest under the rule of Vlad the Impaler (Dracula) and Constantin Brâncoveanu          

Vlad the Impaler’s ambition was to build a fortress at Bucharest for two reasons: to oversee commercial routes that connected the East to the West and protect Wallachia’s capital at the time: Târgoviște. At the heart of the capital, in the historical center, you’ll find the ruins of the voievodal palace and princely court along with the old church under the patronage of Saint Anthony. These are the oldest buildings in Bucharest. And this is also where the city was founded through an act signed by Vlad the Impaler in 1459. You’ll recognize it easily, as voievod Dracula’s bust stands over the ruins.

As it became more and more appreciated by princes and merchants, Bucharest became Wallachia’s capital in the year 1659. From that point on, every ruler has tried to place his mark on the city, by building numerous palaces nad churches. But no one has even gotten close to the impact that Constantin Brâncoveanu had on the city. You’ll find traces of his style in many parts of the city. We’ve included some of these traces in the list of recommendations below. Brâncoveanu also extended the palace of the old princely court.

Little Paris – the connection between king Carol I and architect Louis Blanc

Bucharest became a royal capital in 1881, when Carol I was crowned. What is lesser known is the connection between the king and the city’s old nickname of „Little Paris”. The king hired Louis Blanc, the apprentice of Paris’s architect Haussmann, to draw a new urban plan based on the one in France’s capital. At the time, many palaces similar to those in Paris began being built in Bucharest.

The Romanian capital under Ceausescu’s dictatorship

On the 4th of March 1977, Bucharest was devastated by a powerful earthquake, and Ceausescu took advantage of that opportunity to bulldoze over a quarter of the city, reducing historical palaces that had survived the quake to dust, and many other historical buildings and streets. He did this to make way for the construction of the People’s House (or, as it is known today, the Palace of Parliament) and Unirii Boulevard, his megalomaniacal ambition to have a larger avenue  than the well known Champs Elysees. In the 1980s, the face of Bucharest changed irrevocably.

BUCHAREST TODAY

Let’s get something straight. Bucharest is a unique city, full of contrasts! And it doesn’t need any nickname or comparison to define its personality. There’s no bridge between East and West here, or any „littler Paris”. Whether you’re a Romanian or a foreigner, it’s something everyone should understand. The city also hasn’t fully healed after the events of the communist period, even though it’s been 26 years. After Ceausescu’s fall came even more years of even greater poverty.

Leaving that aside, Bucharest has changed deeply in the last few years and is looking better all the time. Many historical buildings have been renovated, the boulevards have been broadened, and the parks restored. Things are moving in a really positive direction!

ROMÂNĂ

Indiferent că ești român sau străin, considerăm că a noastră capitală merită șansa să fie mai bine înțeleasă. Bucureștiul este totuși mai mult decât o punte între Orient și Occident, mai mult decât un fost Mic Paris care s-a crezut prea frumos. Bucureștiul e un oraș unic ce nu are nevoie de apelative sau de comparații pentru a se defini. Să-l (re)descoperim!

Să începem cu începutul – Bucureștiul sub domniile lui Vlad Țepeș (Dracula) și Constantin Brâncoveanu

Ambiția lui Vlad Țepeș a fost să construiască la București o fortăreață din două motive: să supervizeze rutele comerciale care legau estul de vest și să protejeze capitala Valahiei de la acea vreme, Târgoviște. În inima capitalei, în centrul istoric, vei găsi ruinile palatului voievodal alături de biserica veche care poartă hramul Sf.Anton. Sunt cele mai vechi clădiri din București. Aici s-a fondat orașul printr-un act semnat de Vlad Țepeș în anul 1459. Va fi ușor să recunoști locul căci bustul împăratului Dracula se înalță peste ruine.

Devenind un oraș din ce în ce mai apreciat de către prinți și comercianți, capitala Valahiei a fost mutată de la Târgoviște la București în anul 1659. Iar din acel moment, fiecare domnitor a încercat să-și pună amprenta asupra orașului construind numeroase palate și biserici. Dar nimeni nu a reușit nici măcar să se apropie de impactul pe care l-a avut Constantin Brâncoveanu. Vei găsi testimonii ale stilului său în fiecare colț al orașului. Am avut grijă să le includem o parte din ele și-n lista de recomandări de mai jos. Brâncoveanu a preluat și extins inclusiv Palatul Curții Vechi.

Micul Paris – Legătura dintre regele Carol I și arhitectul Louis Blanc

Bucureștiul a devenit capitală regală în 1881, atunci când Carol I a fost încoronat. Ce nu prea se știe este legătura dintre rege și nickname-ul orașului de ”Micul Paris”. Regele l-a angajat pe Louis Blanc, ucenicul arhitectului care a proiectat Parisul, pentru a redesena noul plan urbanistic pe modelul celui din capitala franceză. În această perioadă au și apărut de altfel numeroase palate în București similare cu cele din Paris.

Capitala României sub dictatura lui Ceaușescu

În 1977, Bucureștiul a fost devastat de un cutremur puternic, iar Ceaușescu a profitat de oportunitate. A trecut cu buldozerele peste mai bine de un sfert din oraș, făcând una cu pământul inclusiv palate istorice care au supraviețuit cutremurului, clădiri de patrimoniu. Astfel, a reușit să facă loc construcției Parlamentului (Casa Poporului) și bulevardului Unirii, ambiția sa prostească de a avea un bulevard mai mare decât mult mai cunoscutul Champs Elysees. În acea perioadă, fața Bucureștiului a fost remodelată complet.

BUCUREȘTIUL ÎN PREZENT

Hai să lămurim ceva. Bucureștiul e un oraș unic și plin de contraste! Și nu are nevoie de niciun nickname sau vreo comparație pentru a-i defini personalitatea. Nu e nicio punte între est și vest sau vreun Paris mai mic. Român sau străin, trebuie să înțelegi asta. Și să mai știi că orașul încă nu s-a vindecat complet după trauma suferită în perioada comunistă chiar dacă au trecut 26 de ani de atunci. După căderea lui Ceaușescu au urmat alți ani de sărăcie.

Lăsând asta totuși în urmă, Bucureștiul s-a schimbat considerabil în ultimii ani și arată din ce în ce mai bine de la o zi la alta. Multe clădiri istorice au fost renovate, bulevardele lărgite, iar spațiile verzi reamenajate. Lucrurile se mișcă într-o direcție foarte bună!